Program nauczania

ZESTAW PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU NR 3 W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W przedszkolu realizowany jest Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC, autorstwa: Wiesławy Żaby – Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo.

Ponadto w poszczególnych grupach realizowane są programy autorskie:

  • Program adaptacyjny ,,Z uśmiechem do przedszkola”

  • Program czytelniczy ,,W Krainie bajek i baśni”

  • Programy logopedyczne ,,Będę mówić ładnie”, ,,Terapia logopedyczna komunikacji językowej”

  • Programy patriotyczne: ,,Moja mała ojczyzna”, ,,Jestem Polakiem”

  • Program ekologiczny ,,Jesteśmy częścią przyrody”

  • Program profilaktyczny ,,Jestem zdrowy i bezpieczny”

  • Program edukacji matematycznej ,,Mali miłośnicy matematyki”

  • Program edukacji zdrowotnej ,,Sport i zabawa w przedszkolu”

  • Program z zakresu literatury dziecięcej ,,Bajki i baśnie jako element dydaktyczny i wychowawczy”

  • Program dla dzieci zdolnych ,,Nauka czytania metodą Ireny Majchrzak”

Skip to content