Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Przedszkole Nr 3 w Pińczowie ogłasza rekrutację na nowy rok szkolny 2022/2023 dla dzieci od 3. roku życia. W uzasadnionych przypadkach i w miarę posiadanych wolnych miejsc, przyjmujemy również dzieci 2,5 – letnie (na dzień 01.09.2022 muszą mieć ukończone 2,5 roku życia).
Zainteresowani rodzice mogą pobierać wnioski dostępne w holu przedszkola od dnia 21.02.2022r. lub ze strony internetowej naszego przedszkola: https://przedszkole3.pinczow.org/ lub w wyszukiwarce google.pl wpisując: Przedszkole nr 3 w Pińczowie

Wnioski wraz z załącznikami (jeśli są konieczne) należy składać od 01.03.2022 do 31.03.2022, w godzinach pracy przedszkola: od 6.00 do 16.30.

karta zgłoszenia – do pobrania (wniosek)

Podczas składania wniosku należy wpisać się w rejestr przyjęć.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, art.131 oraz Uchwałą Nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017r. i Regulaminem Rekrutacji Przedszkola Nr 3 w Pińczowie,
dzieci przyjmowane będą według następujących kryteriów i ustalonej punktacji w drugim etapie rekrutacji.

Kryteria ustawowe – pierwszy etap rekrutacji :

 • dzieci z rodzin wielodzietnych
 • dzieci niepełnosprawne
 • dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców jest niepełnosprawne
 • dzieci z rodzin, w których obydwoje rodzice są niepełnosprawni
 • dzieci z rodzin, w których niepełnosprawność występuje wśród rodzeństwa
 • dzieci rodziców samotnie je wychowujących

Kryteria gminne – drugi etap rekrutacji :

 • zatrudnienie obojga rodziców – 4 pkt.
 • zatrudnienie jednego z rodziców – 2 pkt.
 • zadeklarowany przez rodziców dziecka czas korzystania z pełnej oferty
  przedszkola: 6 godz.- 1 pkt., 7 godz. – 2 pkt., 8 godz. – 3 pkt.,
  9 godz. i więcej – 4 pkt.
 • rodzeństwo dziecka ( brat/siostra ), które kontynuować będzie edukację
  przedszkolną w naszym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
  w publicznej szkole podstawowej – 2 pkt.

W pierwszej kolejności ( zgodnie z obowiązującymi kryteriami ), będą przyjmowane dzieci z obwodu naszego przedszkola. ( W razie wolnych miejsc, możemy przyjąć dzieci z innych obwodów oraz z gminy Pińczów ).
W przypadku uzyskania jednakowej wartości punktowej za poszczególne kryteria, o przyjęciu dziecka decyduje również kolejność składanych kart.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym wynikające z Regulaminu Rekrutacji Przedszkola Nr 3:

 • składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola – 01.03. 2022 – 31.03.2022
 • weryfikacja złożonych wniosków i załączników – do 05.04.2022
 • podanie do publicznej wiadomości listy dzieci (kandydatów)
  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 08.04.2022
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
  pisemnego oświadczenia (rodzic przychodzi do przedszkola i podpisuje druk oświadczenia) – od 11.04.2022 – 15.04.2022
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
  dzieci przyjętych i nieprzyjętych – 22.04.2022 ( listy dostępne będą
  w budynku przedszkola lub pod nr tel. 41 357 25 65).

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 • realizację podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego,
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez zajęcia dodatkowe (rytmikę, gimnastykę
  korekcyjną, zajęcia logopedyczne oraz programy autorskie poszczególnych
  nauczycieli),
 • opiekę, edukację wykwalifikowanej kadry,
 • miłą, przyjazną atmosferę,
 • codzienną informację o dziecku,
 • ładne, słoneczne, dobrze wyposażone pomieszczenia dla dzieci,
 • duży, atrakcyjny ogród przedszkolny,
 • smaczne posiłki za niewielką odpłatnością,
 • pomoc rodzinom z trudnych sytuacjach.

Z przedszkola mogą korzystać dzieci samodzielne: bez pieluch, zgłaszające potrzeby fizjologiczne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Skip to content