PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBERANIA DZIECI – COVID

  • 2022-01-27

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji i Nauki i Ministerstwa Zdrowia,

dostosowujemy zasady funkcjonowania placówki do sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

W NASZYM PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PROCEDURY:

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka
w sytuacji zagrożenia epidemicznego
w związku z emisją wirusa Covid-19

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PLACÓWKI

  1. Osoby dorosłe tj. rodzice/opiekunowie przed wejściem do budynku przedszkola zakrywają usta i nos maseczką oraz dezynfekują dłonie płynem dezynfekującym do rąk lub zakładają rękawiczki ochronne.
  2. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatni), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi – 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  3. Do docelowej sali dzieci zostaną odprowadzone przez panie z obsługi z wyjątkiem dzieci z grup na parterze (Słoneczka i Krasnoludki) – rodzice tych dzieci sami odprowadzają je do sal.
  4. W sytuacji gdy w szatni przebywa określona ilość rodziców i dzieci – zgodnie z procedurami, pozostałych rodziców prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na wejście przed budynkiem przedszkola.
  5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, nauczyciel niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola i skorzystania z porady medycznej.

ODBIERANIE DZIECKA Z PLACÓWKI

RODZICU!
GDY CHCESZ ODEBRAĆ SWOJE DZIECKO, ZADZWOŃ DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
(DZWONEK PO PRAWEJ STRONIE DRZWI WEJŚCIOWYCH). WEJDŹ, ZDEZYNFEKUJ RĘCE,
A DYŻURUJĄCY PRACOWNIK PRZYPROWADZI TWOJE DZIECKO.

 

  1. Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka, wchodząc do szatni przedszkola rygorystycznie przestrzega wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), odbiera dziecko od dyżurującego pracownika, zachowując dystans 1,5 m i po przebraniu dziecka niezwłocznie opuszcza teren szatni.
  2. Podczas odbierania dziecka z przedszkola rodzic w szatni utrzymuje co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób.
  3. Wszelkie informacje dotyczące dzieci, rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt indywidualny – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego lub telefoniczny.

 

Skip to content