INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

  • 2022-01-27
  • ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJECIE PAŃSTWO „Z GÓRY” WEDŁUG LIST OBECNOŚCI SPORZĄDZONYCH PRZEZ WYCHOWAWCZYNIE.
  • NALEŻNOŚĆ ( WYLICZONA WYSOKOŚĆ CZESNEGO WEDŁUG DEKLARACJI + WYLICZONA ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE DZIECKA ).
  • ZA KONKRETNY MIESIĄC WPŁACACIE PAŃSTWO NA KONTO BANKOWE.
  • NALICZONE ODPŁATNOŚCI W WERSJI PAPIEROWEJ SĄ DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU.

Numer konta bankowego: 28 1020 2645 0000 5902 0081 2552 – BANK PKO B.P. S.A.

  • Tytuł wpłaty:
  • Nazwisko i imię dziecka ………………………..
  • Grupa ……………………….
  • Wpłata za przedszkole – za miesiąc – …………………… 2022r.
  • PŁATNOŚĆ NALEŻY UREGULOWAĆ „DO 15. KAŻDEGO MIESIĄCA”
Skip to content