PROFILAKTYKA JODOWA

  • 2022-10-12

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin).

Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

 

DAWKOWANIE TABLETEK ZE STABILNYM JODEM ZALEŻY OD WIEKU. STOSOWANIE DAWKI WIĘKSZEJ LUB MNIEJSZEJ OD ZALECANEJ MOŻE ZAGROZIĆ ZDROWIU.

– Dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)

– Dzieci od 3 do 12 r.ż.: 1 tabletka (50 mg jodu)

– Dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż.: ½ tabletki (25 mg jodu)

– Noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)

– Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki ( 100 mg jodu)

 

Więcej informacji o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu:

rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl

PUNKTY DYSTRYBUCJI JODKU POTASU NA TERENIE GMINY PIŃCZÓW

  1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Pińczowie – ul. Klasztorna 6
  2. Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Pińczowie – ul. 7 Źródeł 8
  3. Ośrodek Zdrowia w Gackach – Gacki Osiedle 2 A
  4. Ośrodek Zdrowia w Szarbkowie – Szarbków 60
  5. Ośrodek Zdrowia w Kozubowie – Kozubów 55 a
  6. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie (wejście od parkingu) – ul. Szkolna 2
Skip to content