• 2022-09-25

DRODZY RODZICE!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 01.09.2022r. w każdej placówce oświatowej muszą być zatrudnieni nauczyciele – specjaliści: logopeda, pedagog specjalny, psycholog.

 

W naszej placówce przedszkolnej zostali zatrudnieni następujący specjaliści:

           

                   Pedagog specjalny – mgr Urszula Wodolska

                       Środa                          8.00 – 14.00

                       Piątek                         8.00 – 13.00

 

                   Psycholog – mgr Justyna Golec

                    Poniedziałek              8.00 – 14.00

                    Wtorek                       8.00 – 13.00

                     

                         Zajęcia logopedyczne prowadzi mgr Danuta Chrobot

                                                                     Poniedziałek            9.30 – 11.30    (I i III tydzień miesiąca)

                                                                                                          12.00 – 14.00  (II i IV tydzień miesiąca)

                      Środa                         7.30 – 13.30

                         Czwartek                   10.00 – 13.00

 

Zadaniem nauczycieli – specjalistów jest eliminowanie barier utrudniających dziecku funkcjonowanie w życiu przedszkola i w środowisku społecznym oraz określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci (praca z dzieckiem zdolnym).

 

Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie się do wychowawczyń poszczególnych grup.

Skip to content