Program Kreatywnego Umuzykalniania Kreatywność budzi w nas muzyka

  • 2024-07-10

W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu  nr 3 w Pińczowie był realizowany program „Kreatywnego Umuzykalniania – Kreatywność budzi w nas muzyka edycja IV”. Program jest autorskim dziełem Muzykącika – kącika muzycznych inspiracji i opiera się na koncepcji pracy z muzogramami – usystematyzowanymi i uporządkowanymi szeregami znaków graficznych, kreślonych zgodnie z przebiegiem konkretnego utworu muzycznego. Celem programu było przybliżenie muzyki klasycznej, przedstawienie jej w sposób przystępny dla dzieci i motywowanie do własnej kreatywności. Podejmowane przez nauczycieli działania rozwijały sprawność manualną, kształtowały orientację w schemacie ciała i w przestrzeni, doskonaliły pamięć muzyczną, poczucie rytmu, rozwijały koordynację ręka-ucho-oko konieczną w procesie nauki czytania i pisania.

Skip to content