Odkrywamy tajemnice swoich rąk – grupa ,,Biedronki”

  • 2024-06-27

W bieżącym roku W grupie ,,Biedronki” realizowana była innowacja pedagogiczna autorstwa Anety Giczewskiej ,,Odkryj tajemnice swoich rąk”

Innowacja ta jest odpowiedzią na pojawiające się problemy dzieci w zakresie sprawności motorycznych, zarówno w obrębie motoryki małej, jak i dużej. Stanowi także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Innowacja miała na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk i zręczności, a także motoryki dużej w zakresie sprawności, koordynacji, równowagi.

W dużej mierze opierała się na zadaniach i ćwiczeniach zaproponowanych w książce „Ręka” Anety Giczewskiej, której treść zachęca do twórczego działania, rozwijania wyobraźni i wspólnej zabawy. Tematyka zajęć nawiązywała do poszczególnych rozdziałów książki i stanowiła punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi na temat budowy własnego ciała, aktywności fizycznej, dbania o zdrowie, a proponowane w publikacji ćwiczenia i zabawy wykorzystywane były podczas codziennych zajęć z dziećmi.

Efekty innowacji

DZIECI WIEDZĄ

-na czym polega zdrowy tryb życia,

-jak zbudowana jest ręka,

-jakie znaczenie ma codzienna aktywność fizyczna dla zdrowia człowieka,

-jak ważną rolę pełnią ręce w codziennym życiu,

-jak dbać o ręce, znają zasady ochrony, pielęgnacji i higieny,

-jak nazywają się poszczególne palce i jakie są ich zadania chwytno-manipulacyjne,

-znają przysłowia i powiedzenia związane z rękami,

-znają schemat własnego ciała, rozróżniają kierunki w przestrzeni  (góra- dół, prawo-lewo, przód tył.

POTRAFIĄ:

-wykonać ćwiczenia równoważne i koordynacyjne,

-samodzielnie wykonać czynności samoobsługowe,

-w prawidłowy sposób chwycić kredkę i sprawnie się nią posługiwać,

-posługiwać się prawidłowo sztućcami i przedmiotami codziennego użytku,

-wykonać czynności wymagające współpracy i koordynacji rąk,

-przyjąć i utrzymać prawidłową postawę ciała w trakcie pracy stolikowej oraz podczas zabawy,

-wykonać podstawowe gesty i chwyty (chwyt pęsetkowy, hakowy, cylindryczny itp.),

-różnicować kształt i fakturę przedmiotów bez kontroli wzrokowej,

-współdziałać w grupie,

-twórczo uczestniczyć w zabawach i zajęciach dydaktycznych.

RODZICE:

-czerpią radość z wszechstronnego rozwoju dziecka, z jego sukcesów i osiągnięć,

-mają możliwość aktywnej współpracy z przedszkolem,

-angażują się w proponowane formy działań służących poprawie sprawności rąk i umiejętności grafomotorycznych.

KORZYŚCI DLA PRZEDSZKOLA:

-poprawa jakości pracy przedszkola,

-promocja przedszkola w środowisku lokalnym,

-nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami.

Skip to content