Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

  • 2023-11-20

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka To święto, o którym warto pamiętać, to okazja , aby przypomnieć, że każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie sama praw – prawa człowieka. W czasie zajęć dydaktycznych przedszkolaki poznały i szczegółowo omówiły prawa oraz obowiązki dziecka, wykonały plakat z hasłem „Dzień Praw Dziecka” , kolorowały rysunki -symbole poszczególnych praw.

Skip to content