Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 • 2023-02-03

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który polega na realizowaniu poszczególnych jego zadań, zachęcających do czytania, opowiadania, poszerzania wiedzy i umiejętności dzieci.

Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności księgozbioru przedszkola oraz rozwój czytelnictwa wśród dzieci.
Opis planowanych przez nasze przedszkole działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

 • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.
 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, piosenki, twórczość plastyczną, wyeksponowany kącik książek w sali przedszkolnej.
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata.
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania.
 • Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych – uczenie myślenia i wartości moralnych.
 • Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
 • Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek.
 • Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Nasze przedszkole powiększyło swój księgozbiór o nowe, ciekawe pozycje literackie dla dzieci. Książki te niosą wartościowe przekazy dla dzieci, a ich szata graficzna przyciąga spojrzenie i wyzwala ogromną ciekawość. Książki zostały wyeksponowane na półkach w kąciku książki.

Skip to content