Ruch to zdrowie

  • 2022-09-14

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania uczuć społecznych .
Szeroko pojęte zdrowie kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. Aktywność fizyczna i sport są w życiu  istotnymi wartościami, które stanowią płaszczyznę procesów edukacyjnych. Ważnym ogniwem w kształtowaniu takich całożyciowych postaw, zachowań i umiejętności jest przedszkole. Dzieci w wieku przedszkolnym znajdują się w okresie wzmożonej potrzeby aktywności ruchowej. Przedszkole jest dla wielu dzieci głównym miejscem, gdzie mogą zaspokoić potrzeby ruchu w sposób korzystny dla rozwoju psychoruchowego.

Skip to content