PRZEDSZKOLNE WARSZTATY MUZYCZNE

  • 2022-03-30

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. W przedszkolu realizuje się te zadania poprzez słuchanie muzyki, piosenek, grę na instrumentach muzycznych i wiele innych atrakcyjnych form. Podczas dodatkowych zajęć muzycznych dzieci miały możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań muzycznych poprzez: grę na instrumentach muzycznych, improwizacje ruchowe a także słuchania muzyki na żywo. Dziecko przez to co robi, co tworzy, wyraża siebie.

Skip to content